شهر براي رشد و توسعه نياز به دست هاي پر مهر شما دارد. ... شهرداري شهر را زیبا مي سازد و شهروندان آن را پاکیزه نگه مي دارند. ... شهر براي رشد و توسعه نياز به دست هاي پر مهر شما دارد.

خبرها

(آرشیو ماه فروردین 1396)

01
در این عید سعید باستانی ودر نخستین روزهای بهار و با امید به فردایی بهتر و بهاری پر بارتربر بر آستان آفریدگار سر به سجده شکر میگذاریم و فروتنانه از او ...

[خواندن ادامه خبر...]

پیوندها